Матрасы Орматек Tatami

{"\/catalog\/mattress\/nedorogiye-matrasy\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_366_1972608793=Y&prodFilter_P9_MAX=14000&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/detskie-matrasy\/":"prodFilter_366_554594514=Y&prodFilter_366_2171378073=Y&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/matrasy-dlya-divanov\/":"prodFilter_256=4261170317&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/pruzhinnye-matrasy\/":"prodFilter_246_927486808=Y&prodFilter_246_3674507050=Y&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/lateksnye-matrasy\/":"prodFilter_580_422909009=Y&set_filter=y&sort=PROPERTY_SB_REVIEW_CNT+DESC","\/catalog\/mattress\/bespruzhinnye-matrasy\/":"prodFilter_246_771872261=Y&prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_469=1965946732&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=PROPERTY_SB_REVIEW_CNT+DESC","\/catalog\/mattress\/tonkiye-matrasy\/":"prodFilter_240_MAX=10&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/dvuspalnye-matrasy\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_469=1965946732&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=PROPERTY_SB_REVIEW_CNT+DESC","\/catalog\/mattress\/penopoliuretanovye-matrasy\/":"prodFilter_580_206088322=Y&prodFilter_580_272380625=Y&prodFilter_580_1867477414=Y&prodFilter_580_2472525053=Y&set_filter=y&sort=PROPERTY_SB_REVIEW_CNT+DESC","\/catalog\/mattress\/kokosovye-matrasy\/":"prodFilter_580_3948092908=Y&set_filter=y&sort=PROPERTY_SB_REVIEW_CNT+DESC","\/catalog\/mattress\/skruchennye-matrasy-v-rulone\/":"prodFilter_248_4261170317=Y&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/zhestkiye-matrasy\/":"prodFilter_337=556920499&prodFilter_338=1965946732&prodFilter_SH_3=Y&set_filter=y&sort=PROPERTY_SB_REVIEW_CNT+DESC","\/catalog\/mattress\/matrasy-s-effektom-pamyati\/":"prodFilter_580_206088322=Y&prodFilter_580_2472525053=Y&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/odnospalnye-matrasy\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=1889509032&prodFilter_471=556920499&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/myagkiye-matrasy\/":"prodFilter_SH_1=Y&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/kruglye-matrasy\/":"prodFilter_247_4261170317=Y&prodFilter_735=556920499&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/matrasy-premium-klassa\/":"prodFilter_469=1965946732&prodFilter_471=556920499&prodFilter_P9_MIN=59000&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/matrasy-v-rulone-90x190\/":"prodFilter_248_4261170317=Y&prodFilter_469=1770303465&prodFilter_471=4072008611&set_filter=y&sort=SORT+ASC","\/catalog\/mattress\/matrasy-v-rulone-80x190\/":"prodFilter_248_4261170317=Y&prodFilter_469=1889509032&prodFilter_471=4072008611&set_filter=y&sort=SORT+ASC","\/catalog\/mattress\/matrasy-v-rulone-80x200\/":"prodFilter_248_4261170317=Y&prodFilter_469=1889509032&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=SORT+ASC","\/catalog\/mattress\/matrasy-v-rulone-90x200\/":"prodFilter_248_4261170317=Y&prodFilter_469=1770303465&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=SORT+ASC","\/catalog\/mattress\/matrasy-v-rulone-120x200\/":"prodFilter_248_4261170317=Y&prodFilter_469=289485416&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=SORT+ASC","\/catalog\/mattress\/matrasy-v-rulone-140x190\/":"prodFilter_248_4261170317=Y&prodFilter_469=1192990190&prodFilter_471=4072008611&set_filter=y&sort=SORT+ASC","\/catalog\/mattress\/matrasy-v-rulone-140x200\/":"prodFilter_248_4261170317=Y&prodFilter_469=1192990190&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=SORT+ASC","\/catalog\/mattress\/matrasy-v-rulone-160x200\/":"prodFilter_248_4261170317=Y&prodFilter_469=1965946732&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=SORT+ASC","\/catalog\/mattress\/matrasy-v-rulone-180x200\/":"prodFilter_248_4261170317=Y&prodFilter_469=3954105058&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=SORT+ASC","\/catalog\/mattress\/matrasy-v-rulone-200x200\/":"prodFilter_248_4261170317=Y&prodFilter_469=556920499&prodFilter_471=556920499&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/home\/":"prodFilter_243_2044117833=Y&prodFilter_425_1465794077=Y&prodFilter_469=1965946732&prodFilter_471=556920499&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/tonkiye-matrasy-na-divan-180x200\/":"prodFilter_240_MAX=10&prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=3954105058&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/tonkiye-matrasy-na-divan-120x200\/":"prodFilter_240_MAX=10&prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=289485416&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/tonkiye-matrasy-na-divan-160x200\/":"prodFilter_240_MAX=10&prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=1965946732&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+DESC","\/catalog\/mattress\/tonkiye-matrasy-na-divan-140x200\/":"prodFilter_240_MAX=10&prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=1192990190&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+DESC","\/catalog\/mattress\/tonkiye-matrasy-na-divan\/":"prodFilter_240_MAX=10&prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=1192990190&prodFilter_471=556920499&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/pruzhinnye-matrasy-160x190\/":"prodFilter_246_927486808=Y&prodFilter_246_3674507050=Y&prodFilter_469=1965946732&prodFilter_471=4072008611&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/pruzhinnye-matrasy-140x190\/":"prodFilter_246_927486808=Y&prodFilter_246_3674507050=Y&prodFilter_469=1192990190&prodFilter_471=4072008611&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/pruzhinnye-matrasy-120x190\/":"prodFilter_246_927486808=Y&prodFilter_246_3674507050=Y&prodFilter_469=289485416&prodFilter_471=4072008611&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/pruzhinnye-matrasy-90x190\/":"prodFilter_246_927486808=Y&prodFilter_246_3674507050=Y&prodFilter_469=1770303465&prodFilter_471=4072008611&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/pruzhinnye-matrasy-80x190\/":"prodFilter_246_927486808=Y&prodFilter_246_3674507050=Y&prodFilter_469=1889509032&prodFilter_471=4072008611&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/pruzhinnye-matrasy-80x200\/":"prodFilter_246_927486808=Y&prodFilter_246_3674507050=Y&prodFilter_469=1889509032&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/pruzhinnye-matrasy-90x200\/":"prodFilter_246_927486808=Y&prodFilter_246_3674507050=Y&prodFilter_469=1770303465&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/pruzhinnye-matrasy-120x200\/":"prodFilter_246_927486808=Y&prodFilter_246_3674507050=Y&prodFilter_469=289485416&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/pruzhinnye-matrasy-140x200\/":"prodFilter_246_927486808=Y&prodFilter_246_3674507050=Y&prodFilter_469=1192990190&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/pruzhinnye-matrasy-160x200\/":"prodFilter_246_927486808=Y&prodFilter_246_3674507050=Y&prodFilter_469=1965946732&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/pruzhinnye-matrasy-180x200\/":"prodFilter_246_927486808=Y&prodFilter_246_3674507050=Y&prodFilter_469=3954105058&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/pruzhinnye-matrasy-200x200\/":"prodFilter_246_927486808=Y&prodFilter_246_3674507050=Y&prodFilter_469=556920499&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/bespruzhinnye-matrasy-iz-lateksa\/":"prodFilter_246_771872261=Y&prodFilter_580_422909009=Y&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/myagkie-bespruzhinnye-matrasy\/":"prodFilter_246_771872261=Y&prodFilter_SH_1=Y&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/zhestkie-matrasy-bez-pruzhin\/":"prodFilter_246_771872261=Y&prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_469=1965946732&prodFilter_471=556920499&prodFilter_SH_2=Y&prodFilter_SH_3=Y&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/bespruzhinnye-matrasy-80x190\/":"prodFilter_246_771872261=Y&prodFilter_469=1889509032&prodFilter_471=4072008611&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/bespruzhinnye-matrasy-90x190\/":"prodFilter_246_771872261=Y&prodFilter_469=1770303465&prodFilter_471=4072008611&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/bespruzhinnye-matrasy-120x190\/":"prodFilter_246_771872261=Y&prodFilter_469=289485416&prodFilter_471=4072008611&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/bespruzhinnye-matrasy-140x190\/":"prodFilter_246_771872261=Y&prodFilter_469=1192990190&prodFilter_471=4072008611&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/bespruzhinnye-matrasy-160x190\/":"prodFilter_246_771872261=Y&prodFilter_469=1965946732&prodFilter_471=4072008611&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/bespruzhinnye-matrasy-80x200\/":"prodFilter_246_771872261=Y&prodFilter_469=1889509032&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/bespruzhinnye-matrasy-90x200\/":"prodFilter_246_771872261=Y&prodFilter_469=1770303465&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/bespruzhinnye-matrasy-120x200\/":"prodFilter_246_771872261=Y&prodFilter_469=289485416&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/bespruzhinnye-matrasy-140x200\/":"prodFilter_246_771872261=Y&prodFilter_469=1192990190&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/bespruzhinnye-matrasy-160x200\/":"prodFilter_246_771872261=Y&prodFilter_469=1965946732&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/bespruzhinnye-matrasy-180x200\/":"prodFilter_246_771872261=Y&prodFilter_469=3954105058&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/bespruzhinnye-matrasy-200x200\/":"prodFilter_246_771872261=Y&prodFilter_469=556920499&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/tempur\/":"prodFilter_243_2745390646=Y&prodFilter_469=1965946732&prodFilter_471=556920499&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/matrasy-verda\/":"prodFilter_243_1023009695=Y&prodFilter_469=1965946732&prodFilter_471=556920499&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/70x170\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=4144464487&prodFilter_471=1815529005&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/80x195\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=1889509032&prodFilter_471=2195660588&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/90x186\/":"http:\/\/ormatek.com\/catalog\/mattress\/?prodFilter_469=1770303465&prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_471=47022039&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/170x200\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=1815529005&prodFilter_471=556920499&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/160x195\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=1965946732&prodFilter_471=2195660588&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/150x190\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=1577100463&prodFilter_471=4072008611&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/120x180\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=289485416&prodFilter_471=3954105058&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/130x200\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=140116777&prodFilter_471=556920499&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/60x160\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=3994858278&prodFilter_471=1965946732&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/90x160\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=1770303465&prodFilter_471=1965946732&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/110x200\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=980181419&prodFilter_471=556920499&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/110x190\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=980181419&prodFilter_471=4072008611&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/100x190\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=595022058&prodFilter_471=4072008611&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/70x150\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=4144464487&prodFilter_471=1577100463&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/70x180\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=4144464487&prodFilter_471=3954105058&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/200x220\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=556920499&prodFilter_471=319261745&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/130x190\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=140116777&prodFilter_471=4072008611&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/100x200\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=595022058&prodFilter_471=556920499&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/60x140\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=3994858278&prodFilter_471=1192990190&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/80x170\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=1889509032&prodFilter_471=1815529005&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/90x180\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=1770303465&prodFilter_471=3954105058&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/150x200\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=1577100463&prodFilter_471=556920499&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/70x190\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=4144464487&prodFilter_471=4072008611&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/160x190\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=1965946732&prodFilter_471=4072008611&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/120x190\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=289485416&prodFilter_471=4072008611&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/70x140\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=4144464487&prodFilter_471=1192990190&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/120x200\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=289485416&prodFilter_471=556920499&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/140x190\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=1192990190&prodFilter_471=4072008611&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/60x170\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=3994858278&prodFilter_471=1815529005&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/200x200\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=556920499&prodFilter_471=556920499&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/60x120\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=3994858278&prodFilter_471=289485416&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/80x200\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=1889509032&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/180x200\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=3954105058&prodFilter_471=556920499&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/80x180\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=1889509032&prodFilter_471=3954105058&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/80x160\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=1889509032&prodFilter_471=1965946732&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/140x200\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=1192990190&prodFilter_471=556920499&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/90x200\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=1770303465&prodFilter_471=556920499&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/70x160\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=4144464487&prodFilter_471=1965946732&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/90x190\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=1770303465&prodFilter_471=4072008611&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/80x190\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=1889509032&prodFilter_471=4072008611&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/160x200\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_256_4261170317=Y&prodFilter_469=1965946732&prodFilter_471=556920499&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/matrasy-ormatek-flex\/":"mattressSearchModel=Flex&presetType=20454&prodFilter_316_MAX=200&prodFilter_337=556920499&prodFilter_338=1965946732&prodFilter_521=734881840&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/matrasy-s-napolnitelem-ormafoam\/":"prodFilter_580_1867477414=Y&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/matrasy-ormatek-optima\/":"prodFilter_243_2044117833=Y&prodFilter_425_1304393916=Y&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/detskiye-matrasy-120x60\/":"prodFilter_366_554594514=Y&prodFilter_366_2171378073=Y&prodFilter_469=3994858278&prodFilter_471=289485416&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/matrasy-bonnel\/":"prodFilter_246_927486808=Y&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/detskiye-matrasy-iz-kokosa\/":"prodFilter_366_554594514=Y&prodFilter_366_2171378073=Y&prodFilter_580_3948092908=Y&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/matrasy-v-detskuyu-krovatku\/":"prodFilter_366_554594514=Y&prodFilter_366_2171378073=Y&prodFilter_469=3994858278&prodFilter_471=289485416&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/matrasy-dlya-novorozhdennykh\/":"prodFilter_366_554594514=Y&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/dvustoronniye-matrasy\/":"SHOW_ONLY_DIFFERENT=Y&prodFilter_SH_1=Y&prodFilter_SH_2=Y&prodFilter_SH_3=Y&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/matrasy-sredney-zhestkosti\/":"prodFilter_SH_2=Y&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/matrasy-dlya-podrostkov\/":"prodFilter_366_3952762773=Y&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/matrasy-dlya-pozhilykh\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_366_2666772251=Y&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/matrasy-ekonom-klassa\/":"prodFilter_243_2044117833=Y&prodFilter_425_783851928=Y&prodFilter_425_1304393916=Y&prodFilter_425_4135067508=Y&prodFilter_P9_MAX=10000&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/matrasy-s-nezavisimymi-pruzhinami\/":"prodFilter_246_3674507050=Y&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/deshevye-matrasy\/":"prodFilter_366_1972608793=Y&prodFilter_P9_MAX=19290&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/rasprodazha-matrasov\/":"del_filter=y&options=sale","\/catalog\/mattress\/skidki-na-matrasy\/":"prodFilter_256_734881840=Y&prodFilter_469=1965946732&prodFilter_471=556920499&set_filter=y&sort=CATALOG_PRICE+ASC","\/catalog\/mattress\/aktsii-na-matrasy\/":"options=action&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/reyting-matrasov\/":"set_filter=y","\/catalog\/mattress\/gibkie-matrasy\/":"mattressSearchModel=ra&prodFilter_240_MAX=23&prodFilter_240_MIN=21&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/comfort\/":"prodFilter_243_2044117833=Y&prodFilter_425_207514174=Y&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/orto\/":"prodFilter_243_2044117833=Y&prodFilter_425_1868149530=Y&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/tatami\/":"prodFilter_243_2044117833=Y&prodFilter_425_2638199463=Y&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/ormatek\/":"prodFilter_243_2044117833=Y&prodFilter_425_207514174=Y&prodFilter_425_1297737353=Y&prodFilter_425_1304393916=Y&prodFilter_425_1868149530=Y&prodFilter_425_2638199463=Y&prodFilter_469=1965946732&prodFilter_471=556920499&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/ocean\/":"prodFilter_243_2044117833=Y&prodFilter_425_1297737353=Y&set_filter=y","\/catalog\/mattress\/catalog\/mattress\/?del_filter=y":null}

Коллекция матрасов TATAMI

Если вы заботитесь не только о своем здоровье, но и об окружающей среде. Если для вас важно использовать только экологичные товары, то коллекция матрасов Tatami создана специально для вас. В основе данной коллекции самые натуральные материалы, используемые для сна уже несколько веков — кокосовая койра и латекс. Выбирая TATAMI вы получаете:
  • Безопасный продукт без вредных веществ и примесей
  • Дышащие материалы поддерживают оптимальный микроклимат спального места
  • ЭКО-состав матраса, не наносящий вреда окружающей среде
  • Здоровый сон
Матрасы Tatami изготавливаются в чехле из трикотажа, рисунок и фактура которого напоминают срез ствола дерева. С матрасом Tatami легко поддерживать гигиеничность спального места, ведь чехол можно в любое время снять, чтобы постирать или сдать в химчистку.

Возможно, вам подойдут другие виды матрасов из нашего интернет-магазина:    Не знаете, какой матрас выбрать? 
     – Просто позвоните нам по телефону 8-800-333-37-37 и мы поможем!       

Или прочитайте полезную статью от экспертов: Как выбрать матрас и какие матрасы лучше?